Kontakty:
Telefón: 0908508179
Email: info@haciky.eu

Fakturačné údaje:
Háčiky s.r.o.
Kostolianska 67
040 01 Košice

IČO: 53 660 692
DIČ: 2121482561
IČ DPH: SK2121482561

ČSOB a.s.
IBAN: SK67 7500 0000 0040 2899 1422
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka číslo: 51311/V.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár